MÀSTER EN GRAVAT / Masters in Druckgraphik


GUIA MEMÒRIA PROJECTE


1.  DADES DEL PROJECTE.

1.1. Dades personals.
1.2. Primera pàgina amb el logo de l'EASD i el logo de l'ISEACV, el títol del projecte, nom i cognom de l'alumne/a, i del tutor/a.
1.3. Títol del projecte i subtítol.

2. Abstract

3. Condiccionants projectuals (briefing).

4. Objectivos projectuales.

5. Anàlisi gràfic-documental: documentació sobre teoria, antecedents històrics, estètics i tecnologia utilitzada, així como una anàlisi comparativa de casos semblants.
5.1. Procès del treball (Com es desenvolupa la idea amb totes les seues fases).
5.2. Exposar idees i conceptes.
5.3. Croquis i esbossos.
5.4 Estil gràfic a utilitzar en el PFM: realista, satíric, caricaturesc, metafòric, hiperbòlic, surrealista, simbolista, matèric...(en quan a la tècnica del gravat elegida)
5.5. Llenguatge gràfic a triar entre línia, taca, forma, textura...
5.6. Paleta de color o d'escala de grisos.
5.7 Tècnica relativa al Gravat i l'Estampació o tècniques, utilitzades (cal especificar quina es fa als esbossos i quina a la imatge final).

6. Memòria tècnica:
6.1. Anàlisi del mercat.
6.2. Aspectes econòmics. Pressupost del projecte.
6.3. Viabilitat del projecte.

7. CONCLUSIONS.

8. REFERÈNCIES

Bibliografia

Autor en negrita
cognom; nom. Títol de l'obra. (Col·lecció). Editorial. Ciutat d'impressió, data.
Si són més de tres autors es posarà varis autors en sigles: VV.AA.

Revistes
Títol revista, article, mes i any.

Audiovisual (documentals, cd's enciclopèdies,...)
Qui el fa, si és la National Geographic Society, BBC,...El capítol, país i any.

Exposicions
Museu, galeria, sala d'expocicions. Títol de l'exposició. Interval d'obertura (del mes al mes), Ciutat (País), any.

Internet (webs, blogs...). Es posa directament l'adreça electrònica, títol de la foto i tècnica:
www.......
http://......


Aquest és el guió bàsic per a fer la memòria escrita de qualsevol màster que participe de competències artístiques.


AQUESTA ENTRADA ESTÀ EN CONSTRUCCIÓ.
DISCULPEN LES MOLÈSTIES.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada